Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OKSPO online

Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych

Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych ("OKSPO") jest jednostką naukowo-dydaktyczną działającą w ramach Wydziału Prawa i Administracji UJ, założoną w 2000 r. z inicjatywy prof. dr. hab. Fryderyka Zolla. Celem OKSPO jest poszerzenie znajomości praw obcych w Polsce i kształcenie studentów polskich w tym zakresie dla potrzeb zawodowych związanych ze współpracą międzynarodową.

Poza działalnością dydaktyczną, OKSPO angażuje się w działalność badawczą, organizuje wykłady gościnne i konferencje naukowe, jak również uczestniczy w przygotowaniu publikacji naukowych.

W ramach jednostki działają następujące Szkoły:

OKSPO koordynuje również międzynarodowe programy umożliwiające zdobycie tytułu magistra:

Polecamy także inne ciekawe kursy:

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownicy OKSPO

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ – kierownik OKSPO od 2018 r.

Dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ – kierownik OKSPO od 2018 r.

Profesor w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ. Członek Sustainability Self-Steering Committee / UNA Europa Alliance, członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej, przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego.

E-mail: piotr.szwedo@uj.edu.pl

Strona WWW: https://zpmp.law.uj.edu.pl/piotr-szwedo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ – kierownik OKSPO w latach 2012-2018

Dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ – kierownik OKSPO w latach 2012-2018

Pracownik Kancelarii Sejmu RP w Biurze Analiz Sejmowych. Od września 2016 członek Zespołu Ekspertów przy Ministerstwie Rozwoju ds. opracowania projektu regulacji Prostej Spółki Akcyjnej.

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Krzysztof Wojtyczek – kierownik OKSPO w latach 2010-2012

Prof. dr hab. Krzysztof Wojtyczek – kierownik OKSPO w latach 2010-2012

Sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Fryderyk Zoll – kierownik OKSPO w latach 2000-2010

Prof. dr hab. Fryderyk Zoll – kierownik OKSPO w latach 2000-2010

Profesor Uniwersytetu w Osnabruck, Doktor h.c. Narodowego Uniwersytetu w Tarnopolu, członek stowarzyszony Akademii Prawa Porównawczego, członek Komisji Nauk Prawnych PAN, w latach 2011-2015, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Założyciel i pomysłodawca Ośrodka.