Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OKSPO online

13.04.2018 - Wręczenie doktoratu Honoris Causa prof. J. Leroy

13.04.2018  w Auli Collegium Maius odbyła się uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa prof. Jacquesowi Leroy. Rozpoczęła się ona od uroczystego orszaku prowadzonego przez Jego Magnificencję Wojciecha Nowaka, Rektora UJ. Orszak tworzyli również pozostali goście, którzy przybyli na tą uroczystość: prof. Ary Bruand, rektor Uniwersytetu w Orleanie, prof. Smaranda Angheni, rektor Uniwersytetu Titu Maiorescu w Bukareszcie, profesorowie z Uniwersytetu w Orleanie, prof. Jerzy Pisuliński, Dziekan WPiA UJ, prof. Krzysztof Wojtyczek, laudator i sędzia Trybunału Praw Człowieka w Salzburgu.

Po odczytaniu laudacji, wręczeniu dyplomu i przemówieniu uhonorowanego goście przeszli do Stuby Comunis aby wznieść toast tradycyjną lampką wina uniwersyteckiego.

Profesor Jacques Leroy jest ogromnie zaangażowany w rozwój współpracy polsko-francuskiej na naszym Wydziale. Od 2006 roku kieruje on Szkołą Prawa Francuskiego na UJ i odpowiada za program Master z francuskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego. Dzięki jego pracy obydwa programy działają i cieszą się popularnością pomimo kryzysu zainteresowania analogicznymi dyplomami na innych polskich uczelniach. Ponadto prof. Leroy działa z dużym zaangażowaniem na rzecz popularyzacji Szkoły także poprzez inicjatywy o charakterze naukowym. To z jego inicjatywy, w 2010 roku, odbyły się pierwsze Polsko-Francuskie Dni Prawnicze poświęcone zagadnieniu wzajemnego wpływu systemów prawnych, których piąta już edycja będzie miała miejsce w tym roku.