Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Informacje ogólne

Szkoła Prawa Austriackiego oferuje studentom oraz absolwentom wydziałów prawa możliwość zapoznania się z austriackim porządkiem prawnym z perspektywy prawnoporównawczej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i wpływu prawa europejskiego na prawo krajowe austriackie i polskie. Zajęcia w Szkole prowadzone są przez profesorów Wydziału Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Zajęcia Szkoły odbywają się w drugim semestrze i składają się z 6 trzydniowych kursów obejmujących następujące zagadnienia: wprowadzenie do poszczególnych dziedzin prawa austriackiego i prawa europejskiego  prawo konstytucyjne, prawo pracy , prawo cywilne, prawo ubezpieczeń i bankowe, prawo konkurencji, prawo handlowe, postępowanie cywilne, prawo upadłościowe, prawa karnego gospodarcze i postępowanie karne. Każdy kurs zakończony jest egzaminem pisemnym.

Za ukończenie Szkoły można uzyskać 15 pkt. ECTS