Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Rekrutacja

Do końca lutego trwa rekrutacja do Szkoły Prawa Austriackiego!

Szkoła Prawa Austriackiego oferuje studentom oraz absolwentom wydziałów prawa możliwość zapoznania się z austriackim porządkiem prawnym z perspektywy prawnoporównawczej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i wpływu prawa europejskiego na prawo krajowe austriackie i polskie. Zajęcia w Szkole prowadzone są przez profesorów Wydziału Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Zajęcia Szkoły odbywają się w drugim semestrze i składają się z 6 trzydniowych kursów obejmujących następujące zagadnienia: wprowadzenie do poszczególnych dziedzin prawa austriackiego i prawa europejskiego, prawo konstytucyjne, prawo pracy, prawo cywilne, prawo ubezpieczeń i bankowe, prawo konkurencji, prawo handlowe, postępowanie cywilne, prawo upadłościowe, prawo karne gospodarcze i postępowanie karne. Każdy kurs zakończony jest egzaminem pisemnym.

Ukończenie SPA pozwala uzyskać 15 pkt. ECTS

Rekrutacja do Szkoły Prawa Austriackiego odbywa się do 28 lutego 2023 poprzez mailowe zgłoszenia na adres malgorzata.wokal@uj.edu.pl. Aby zostać studentem Szkoły należy mieć zaliczony kurs "Prawniczy język niemiecki" lub przejść przez rozmowę kwalifikacyjną w języku niemieckim.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń (imię, nazwisko, rok i kierunek studiów, informacja o zaliczeniu PJN lub konieczności przejścia rozmowy kwalifikacyjnej)!