Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej

Contact Information

malgorzata.wokal@uj.edu.pl

Address: ul. Bracka 12, 31-005 Kraków

Phone: +48 12 6631945

Web Content Display Web Content Display

Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej jest 90-godzinnym cyklem wykładów skierowanym do studentów, doktorantów, absolwentów i praktyków prawa, a także studentów i doktorantów innych wydziałów, którzy są zainteresowani bliższym poznaniem kultury prawnej Chin. Program obejmuje wykłady dot. kultury Chin (pierwszy semestr - 30 h, w j. polskim) oraz wykłady z zakresu różnych dziedzin prawa (4 bloki po 15 h - w języku angielskim, prowadzone przez profesorów z East China University of Political Science and Law). Celem programu jest w szczególności wprowadzenie w ramy prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby spoza azjatyckiego kręgu kulturowego, a także chińskiej tradycji i kultury w zakresie umożliwiającym im swobodne poruszanie się w kręgu dalekowschodniej kultury biznesowej i prawnej. 

Wymagania wstępne: bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Harmonogram:

1. semestr zimowy: Wstęp do kultury Chin, dr Bogdan Zemanek, IBiDW, czwartek godz. 16.45-18.15, sala nr 209, ul. Krupnicza 33a
2. semestr letni: wykłady prawnicze - dokładny harmonogram zostanie opublikowany wkrótce.

Warunki zaliczenia: Pierwszy semestr - egzamin pisemny; drugi semestr - po każdym bloku tematycznym esej na wybrany temat w j. angielskim. 

Pozytywne ukończenie kursu pozwala uzyskać 10 ECTS.

 

Aby zapisać się na listę uczestników w roku akademickim 2022/2023 należy przesłać swoje zgłoszenie zawierające imię i nazwisko, rok i kierunek studiów na adres: malgorzata.wokal@uj.edu.pl.