Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej

Contact Information

malgorzata.wokal@uj.edu.pl

Address: ul. Bracka 12, 31-005 Kraków

Phone: +48 12 6631945

Web Content Display Web Content Display

W semestrze letnim 2021/2022 zajęcia SPCH nie odbędą się. Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy w roku akademickim 2022/2023 do wzięcia udziału w kursie o nieco zmienionej formule:

  • Semestr zimowy 2022/2023 - Wstęp do kultury Chin, dr Bogdan Zemanek IBiDW

  • Semestr letni 2022/2023 - wykłady z zakresu prawa chińskiego, profesorowie z East China University of Political Science and Law. 

Warunki zaliczenia: Pierwszy semestr - egzamin pisemny; drugi semestr - po każdym wykładzie tematycznym esej na wybrany temat w j. angielskim.

Pozytywne ukończenie kursu pozwala uzyskać 10 ECTS.

 

Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej jest 60-godzinnym cyklem wykładów skierowanym do studentów, doktorantów, absolwentów i praktyków prawa, a także studentów i doktorantów innych wydziałów, którzy są zainteresowani bliższym poznaniem kultury prawnej Chin. Program obejmuje wykłady z podstaw chińskiego systemu prawnego (15 godzin), chińskiego prawa cywilnego (15 godzin), chińskiego prawa gospodarczego (15 godzin) oraz chińskiej polityki i prawa inwestycyjnego (15 godzin). Celem programu jest w szczególności wprowadzenie w ramy prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby spoza azjatyckiego kręgu kulturowego, a także chińskiej tradycji i kultury w zakresie umożliwiającym im swobodne poruszanie się w kręgu dalekowschodniej kultury biznesowej i prawnej. W roku akademickim 2019/2020 z powodu wybuchu pandemii koronawirusa zajęcia nie odbyły się.

Wymagania wstępne: dobra znajomość języka angielskiego

Sposoby zaliczenia: esej na wybrany temat

Ilość ECTS: 10

Harmonogram 2020/2021

  1. Chinese Legal Culture, prof. Wilma Wu, 22-26.03.2021, godz. 13.00-15.30 (czasu polskiego)

  2. Chinese Business Law, prof. Hongtao Sun, 19-23.04.2021, godz. 9.00-11.30 

  3. Investment Law and Policy of China, prof. Chanting Chen, 10-14.05.2021, godz. 9.00-11.30 

  4. Chinese Civil Law, prof. Lihong Zhang, 17-21.05.2021, godz. 12.00-14.30