Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

 

Web Content Display Web Content Display

OKSPO online

Web Content Display Web Content Display

W 2016 roku między Wydziałem Prawa i Administracji UJ a Graduate School of Law Uniwersytetu w Kobe podpisana została umowa o współpracy, która zaowocowała powstaniem na WPiA UJ Szkoły Prawa i Kultury Japońskiej.

W roku akademickim 2016/2017 zajęcia obejmowały jedynie wykłady o tematyce prawniczej. Po rozszerzeniu umowy w 2017 roku SPKJ jest kursem całorocznym i obejmuje 30 godzin wykładów dotyczących kultury Japonii, prowadzonych przez filologów, kulturoznawców i prawników z Uniwersytetu w Kobe oraz 30 godzin zajęć pt. „Kompetencje międzykulturowe - wprowadzenie do kultury Japonii”, które prowadzi pani dr Joanna Guzik z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Osoby, które zaliczą pierwszy semestr, mają możliwość uczestnictwa w drugim semestrze w wykładach o tematyce prawniczej, prowadzonych przez profesorów prawa z Uniwersytetu w Kobe (60 godzin). Zakres wykładów obejmuje: prawo administracyjne i procesowe, prawo podatkowe, prawo konstytucyjne, prawo własności intelektualnej, prawo karne.

Warunkiem uczestnictwa jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Ukończenie kursu pozwala uzyskać 12 punktów ECTS.