Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Studia w Niemczech

LL.M. w Heidelbergu i Moguncji

Dzięki umowie między wydziałami prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji ukończony kurs Szkoły Prawa Niemieckiego UJ może zostać zaliczony polskim studentom jako pierwszy semestr heidelberskiego/mogunckiego programu LL.M.

 

Przyjęte rozwiązanie skraca okres odbycia studiów LL.M. na niemieckiej uczelni o jeden semestr. Stanowi także szansę dla absolwentów Szkoły Prawa Niemieckiego w Krakowie – będących jednocześnie absolwentami 5–letnich studiów magisterskich na kierunku prawo – na zdobycie uznanego w świecie niemieckiego dyplomu. Związane jest to z minimum 3-miesięcznym pobytem naukowym w Niemczech, uczestnictwem w zajęciach oraz napisaniem i obroną pracy magisterskiej w języku niemieckim.

O przyjęcie na studia LL.M. należy się ubiegać bezpośrednio na wybranym uniwersytecie partnerskim w terminach podanych na stronach internetowych tego uniwersytetu. Zaliczenie ukończenia SPN jako pierwszy semestr studiów LL.M. odbywa się po przyjęciu na studia i jest dokonywane przez dziekanat wydziału prawa na wybranym uniwersytecie partnerskim. 

UWAGA: Na studia LL.M. w Heidelbergu można zapisać się wyłącznie na semestr zimowy. Nie jest prowadzona rekrutacja na semestr letni. Na studia LL.M. w Moguncji można się zapisać zarówno na semestr zimowy, jak i letni. 
 
*Korona-info* Prosimy śledzić informacje na stronach internetowych uniwersytetów partnerskich, czy ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną studia w semestrze zimowym 2020/21 i letnim 2021 odbędą się w formie stacjonarnej czy zdalnej. 

 

Stypendia

Od 2010 roku Szkoła Prawa Niemieckiego dysponuje stypendiami DAAD zapewniającymi pobyt w Niemczech w ramach studiów LL.M. Celem stypendiów jest sfinansowanie semestralnego pobytu studyjnego na uniwersytecie partnerskim. 

Ogólne informacje

  • Co roku przyznawanych jest 8 stypendiów w wys. 850 Euro miesięcznie na okres 5 miesięcy
  • Stypendium obejmuje wyjazd studyjny wyłącznie w ramach programu "Deutschsprachiger Studiengang - Recht in Deutschland" na uniwersytetach partnerskich w Heidelbergu i Moguncji.
  • O stypendium mogą się ubiegać wyłącznie absolwenci Szkoły Prawa Niemieckiego UJ.
  • Obowiązują regulaminy studiów LL.M. uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji.

Terminy aplikacji o stypendium

  • Wyjazd w semestrze letnim: do 15 grudnia każdego roku
  • Wyjazd w semestrze zimowym: do 20 czerwca każdego roku

Wniosek o przyznanie stypendium

  • Aby ubiegać się o stypendium, należy wypełnić wniosek (formularz do pobrania poniżej) oraz przesłać go w wyznaczonym terminie na adresy mailowe koordynatorów SPN.

Kryteria wyboru

Głównym kryterium wyboru jest średnia ocen (Gesamtnote) z kursu prawa SPN wedle otrzymanego dyplomu. 

*Korona-info* Prosimy mieć na uwadze, że ze względu na wytyczne DAAD wypłata pełnych stypendiów jest tylko możliwa, jeśli studia w Niemczech odbywają się w formie stacjonarnej. 

 

Download files
pdf
LL.M. Partnerschaftsvereinbarung Heidelberg
doc
Anmeldeformular
pdf
LL.M. Partnerschaftsvereinbarung Mainz
pdf
Umrechnungstabelle