Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Opis

Pierwszy semestr Szkoły Prawa Niemieckiego stanowi kurs Prawniczy Język Niemiecki (2 Pkt ECTS).

Kurs prowadzony jest przez mgr Zofię Luranc-Mądry, lektor języka niemieckiego, w soboty w godz. 9.00-12.15. 

Podczas kursu słuchaczom zostanie przybliżona niemiecka terminologia prawnicza, konieczna do pełnego zrozumienia wykładów z prawa niemieckiego prowadzonych w semestrze letnim. 

Do udziału w zajęciach prowadzonych w semestrze letnim SPN UJ zostaną dopuszczeni słuchacze zgodnie z limitem 30 osób według rankingu ocen. Ponadto zdany egzamin z „Prawniczego języka niemieckiego” upoważnia do kontynuacji nauki w ramach SPN UJ w semestrze letnim wyłącznie w tym samym roku akademickim.

Harmonogram

Terminy spotkań: 7.10, 14.10, 28.10, 4.11, 18.11, 25.11, .2.12.2023.

ul. Krupnicza 33a, sala nr 103, godz. 9.00-12.15

Udział w zajęciach jest obowiązkowy.

ZAPISY NA EGZAMIN odbywać się będą u pani Lektor mgr Z. Luranc-Mądry.

Terminy egzaminów:

 

Literatura

W trakcie zajęć oraz do pracy własnej obowiązywać będzie następująca literatura:

  • Simon, Heike; Funk-Baker, Gisela: Einführung in das deutsche Recht und die deutsche Rechtssprache
  • Robbers, Gerhard: Einführung in das Deutsche Recht
  • Schwierskott, Ewa: Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach
  • Pawęska, Monika: Lexikon der juristischen Fachbegriffe
  • Kilian, Alina; Kilian, Agnieszka: Słownik języka prawniczego i ekonomicznego.
    • Tom I. Niemiecko-polski
    • Tom II. Polsko-niemiecki