Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

 

Web Content Display Web Content Display

Szkoła Prawa Słowackiego w mediach społecznościowych

Web Content Display Web Content Display

Szkoła Prawa Słowackiego została założona w 2016 roku z inicjatywy dra Eduarda Bárány, doc. Jozefa Vozára oraz obecnego koordynatora Szkoły Michała Krudysza. Działa ona w ramach współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego ze Słowacką Akademią Nauk. Jej celem jest nabycie przez studentów wiedzy z zakresu słowackiego języka prawniczego oraz podstawowych informacji o systemie prawa słowackiego.

Poza działalnością dydaktyczną, OKSPO organizuje wykłady gościnne prawników słowackojęzycznych i konferencje naukowe.

Partnerami Szkoły Prawa Słowackiego są HB Reavis, s.r.o. – jedna z największych firm deweloperskich w Europie oraz kancelaria V4 Legal, s.r.o.

Program jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych studentów i absolwentów szkół wyższych, niezależnie od kierunku i uczelni. W szkole uczestniczą często studenci, prawnicy-praktycy i tłumacze języka słowackiego, a także inne osoby zainteresowane Słowacją i prawem słowackim.

Koszt udziału w programie:

 • brak opłat - dla studentów i doktorantów UJ (niezależnie od kierunku) oraz dla wszystkich pracowników
 • 500 zł dla pozostałych osób

Proces rekrutacji polega na przesłaniu formularza dostępnego w zakładce Rekrutacja. Żeby uczestniczyć w zajęciach Szkoły Prawa Słowackiego nie jest wymagana znajomość języka słowackiego. W semestrze zimowym wszyscy uczestnicy odbywają kurs prawniczego języka słowackiego. Dla osób, które władają już językiem słowackim istnieje możliwość zwolnienia z uczestnictwa w zajęciach poprzez zdanie specjalnego testu, przed rozpoczęciem zajęć w pierwszym semestrze lub wyjątkowo przed rozpoczęciem semestru letniego.

Právna slovenčina (semestr zimowy)

Intensywny kurs prawniczego języka słowackiego (10 spotkań). Kurs jest integralną częścią Szkoły Prawa Słowackiego i jego zaliczenie jest wymagane, aby wziąć udział w zajęciach w drugim semestrze.

Zajęcia w semestrze zimowym będą odbywać się w piątki w godz. 17.00-20.00, w następujące dni:

22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 7.01., 14.01.

Daty egzaminów:

 • 21.01. - egzamin przedterminowy
 • 4.02. - egzamin
 • 18.02. - egzamin poprawkowy

Úvod do slovenského práva (semestr letni)

Zajęcia z prawa słowackiego są prowadzone przez czołowych słowackich prawników (więcej w zakładce wykładowcy) i odbywają się w formie 7 zjazdów:

 • Historia prawa słowackiego;
 • Prawo konstytucyjne;
 • Prawo cywilne – cz. ogólna;
 • Prawo cywilne – zobowiązania;
 • Prawo podatkowe;
 • Prawo gospodarcze i handlowe;
 • Prawo spółek.

Zajęcia odbywają się na przestrzeni od marca do czerwca wg wcześniej ustalonego harmonogramu. W piątki od godz. 17:00 do 20:00 oraz w soboty i niedziele od godz. 10:00 do 14:00. W piątki i soboty wykładowcami są czołowi słowaccy akademicy afiliowani w Słowackiej Akademii Nauk, Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie oraz Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, natomiast w niedzielę odbywają się warsztaty z praktykami, którzy są jednocześnie pracownikami firm, które są partnerami Szkoły Prawa Słowackiego.

Harmonogram semestru letniego:

 • 4-6.03.2022 r. - I zjazd
 • 11-13.03.2022 r. - II zjazd
 • 18-20.03.2022 r. - III zjazd
 • 25-27.03.2022 r. - IV zjazd
 • 1-3.04.2022 r. - V zjazd
 • 8-10.04.2022 r. - VI zjazd
 • 22-24.04.2022 r. - VII zjazd
 • 25.04.2022 r. - kolokwium z ostatniego zjazdu
 • 29-30.04.2022 r. - egzamin końcowy

Żeby uzyskać dyplom ukończenia Szkoły Prawa Słowackiego wydany przez Uniwersytet Jagielloński oraz Słowacką Akademię Nauk wymagane jest zaliczenie zarówno zajęć z prawa słowackiego, jak i kursu prawniczego języka słowackiego. W semestrze letnim po każdym ze zjazdów, w trakcie kolejnego zjazdu odbywa się kolokwium sprawdzające wiedzę uczestników. Podczas kolokwiów można mieć ze sobą własnoręcznie sporządzone notatki. Aby zostać dopuszczonym do egzaminu ustnego, który odbywa się po zakończeniu wszystkich zajęć w czerwcu, należy zaliczyć min. 5 z 7 kolokwiów.

Zajęcia z prawa słowackiego w piątki i soboty są realizowane według autorskich planów wykładowców. Najczęściej mają formę wykładów połączonych z dyskusją i multimediami. Zajęcia z języka prawniczego słowackiego oraz niedzielne zajęcia w semestrze letnim mają formę warsztatową – można nauczyć się nie tylko terminologii, ale także rozwiązywania kazusów, czy też analizy słowackiego orzecznictwa.

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia będą odbywały się w formie zdalnej (online).

Księgozbiór Szkoły Prawa Słowackiego dostępny jest w Bibliotece Wydziałowej WPiA UJ przy ul. Olszewskiego 2. Katalog książek jest dostępny na stronie: http://www.bj.edu.pl/uj/katalog.

Rekrutacja odbywa się od 10 września do 15 października 2021 i polega na wypełnieniu i złożeniu w OKSPO lub przesłaniu mailem kwestionariusza.

Opłata: (płatne przelewem do końca października 2020)

 • brak opłat - osoby z UJ (studenci, doktoranci oraz pracownicy)
 • 500 zł - osoby spoza UJ oraz absolwenci

Dane do przelewu:

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Nazwa banku: Bank Pekao S.A.

Nr rachunku bankowego: PL71 1240 4722 1111 0000 4853 4484

SWIFT: PKOPPLPW

Tytułem: Szkoła Prawa Słowackiego WPiA UJ