Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Rekrutacja w Szkole Prawa Słowackiego WPiA UJ prowadzona jest na początku każdego roku akademickiego, tj. na przełomie września i października. W roku akademickim 2021/2022 trwa od 10 września do 15 października.

Do Szkoły może zapisać się każdy zainteresowany, przy czym, czy dana osoba zostanie przyjęta w poczet jej uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń, a w przypadku osób nie będących studentami, doktorantami lub pracownikami UJ kolejność wniesienia opłaty. 

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres: okspo@uj.edu.pl. Prosimy o uzupełnienie formularza.

Studenci oraz doktoranci mają obowiązek zapisania się na przedmioty poprzez system USOS. W sytuacji, gdy rejestracja nie będzie możliwa należy zwrócić się z prośbą o wpisanie do USOS-a wraz z podaniem imienia i nazwiska, nr albumu oraz nr PESEL.

Studenci, doktoranci oraz pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego nie uiszczają żadnej opłaty za udział w Szkole Prawa Słowackiego, natomiast osoby nie posiadające wyżej wymienionego statusu uiszczają opłatę w wysokości 500 zł niezwłocznie po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w zajęciach.