Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoła Prawa Amerykańskiego/American Law Program

- istnieje od 2000 roku i działa we współpracy z Columbus School of Law The Catholic University w Waszyngtonie (D.C.)

- obejmuje 11-12 tygodniowych (po 5 dni, od 17:30 do 20:00), intensywnych kursów, zapoznających studentów z podstawami amerykańskiego systemu prawnego, politycznego oraz specyfiką wykonywania zawodu prawniczego

- może stanowić część programu LL.M. (międzynarodowego magisterium z prawa) po uzupełnieniu o program letni IBTSLP w Krakowie (https://okspo.wpia.uj.edu.pl/cua-ju-international-business-and-trade-summer-law-program) oraz moduł w Waszyngtonie (D.C.) (https://okspo.wpia.uj.edu.pl/ll.m.-in-american-law)

- zajęcia w jej ramach są prowadzone w języku angielskim przez profesorów Columbus School of Law The Catholic University w Waszyngtonie (D.C.)

- opiera się na interaktywnych i komunikatywnych metodach nauczania opartych na amerykańskim modelu kształcenia prawniczego (m.in. metoda sokratejska)

- tematyka jej zajęć obejmuje m.in. wprowadzenie do systemu prawa amerykańskiego i metod analizy prawnej w systemie common law, zasady pisania tekstów prawniczych w języku angielskim, podstawy ustroju Stanów Zjednoczonych Ameryki, jak również specjalizacyjne przedmioty prawnicze, jak np. odpowiedzialność zawodowa prawników, elementy prawa cywilnego, prawo własności intelektualnej, prawo gospodarcze, prawo konstytucyjne, procedura karna, negocjacje prawnicze

- poza uzyskaniem wiedzy o prawie amerykańskim gwarantuje nabycie cenionej praktycznej znajomości prawniczego języka angielskiego, w tym obejmującej umiejętność pisania pism prawniczych

- kursy w jej ramach są prowadzone od października do grudnia i od marca do maja, w centrum Krakowa; każdy z kursów kończy się egzaminem pisemnym online

- pozwala uzyskać 18 pkt ECTS (studenci WPiA UJ), 4 pkt ECTS (doktoranci WPiA UJ), 200 punktów dokształcania zawodowego (OIRP Kraków) lub 10 pkt szkoleniowych (ORA Kraków)

- zaliczenie Szkoły (zdanie egzaminów po 8 tygodniach zajęć) kończy się wydaniem wspólnego dyplomu Columbus School of Law The Catholic University of America w Waszyngtonie (D.C.) i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz dyplomu ukończenia kursu dokształcającego UJ

- posiada własną bibliotekę; studenci mają także dostęp do bazy Westlaw – amerykańskiego odpowiednika Lexa oraz nieodpłatnych drukowanych materiałów dydaktycznych

- uczestnictwo w Szkole wiąże się z koniecznością zapłaty czesnego 4.950 zł dla studentów, doktorantów i pracowników UJ, 5.950 zł dla osób spoza UJ; czesne pokrywa część kosztów działania Szkoły; istnieje możliwość wystawienia faktury VAT za czesne oraz rozłożenia czesnego na dogodne raty

- zapewnione są stypendia, np. zwalniające najlepszych absolwentów z połowy opłaty za studia LL.M. Columbus School of Law The Catholic University of America (ok. 5.500 $)