Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OKSPO online

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoła Prawa Hiszpańskiego została utworzona w roku 2018. Działa we współpracy z Uniwersytetem w Granadzie oraz Alicante. Jest objęta patronatem Instytutu Cervantesa w Krakowie. Nauka w Szkole trwa cały rok: w semestrze zimowym odbywają się zajęcia z „Prawniczego języka hiszpańskiego”, w letnim zajęcia prawnicze „Wstęp do prawa hiszpańskiego” obejmujące 6 dziesięciogodzinnych kursów. Za Szkołę Prawa Hiszpańskiego można łącznie uzyskać 12 pkt ECTS. Absolwenci Szkoły otrzymują dyplom wydawany wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Granadzie i Uniwersytet w Alicante.

Szkołę Prawa Hiszpańskiego można, lecz nie trzeba, uwzględnić w deklaracji przedmiotowej. W przypadku studentów Wydziału Prawa i Administracji, kurs prawa hiszpańskiego (Español jurídico) ma wartość 2 ECTS, zaś zajęcia z prawa hiszpańskiego (Introducción al derecho español) mają wartość 10 ECTS. W przypadku studentów innego wydziału, należy uzyskać indywidualnie uzyskać informacje na właściwym wydziale.

W przypadku braku uwzględnienia ww. przedmiotów w deklaracji przedmiotowej, student może uczęszczać na zajęcia i otrzymać dyplom, jednak jego oceny nie są uwzględniane w średniej ocen ze studiów ani w wykazie ocen; nie korzysta także z punktów ECTS.

Oba przedmioty muszą zostać zaliczone, aby student mógł uzyskać dyplom ukończenia Szkoły Prawa Hiszpańskiego. Możliwe jest zadeklarowanie w deklaracji przedmiotowej jednego z nich, na przykład „Español jurídico” oraz uczęszczanie na drugi bez deklaracji. Możliwe jest także zaliczenie „Español jurídico” w jednym roku i przystąpienie do zajęć z prawa hiszpańskiego w roku kolejnym.