Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opis

Kurs "Wstęp do prawa niemieckiego" (18 Pkt ECTS) jest drugim semestrem Szkoły Prawa Niemieckiego. Rozpoczyna się w styczniu i trwa cały semestr letni. Celem kursu jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu niemieckiego prawa cywilnego, publicznego i karnego. Na kurs składa się cykl 12 wykładów prowadzonych przez profesorów i wykładowców niemieckich uniwersytetów partnerskich. Wiedza przekazywana na wykładach sprawdzana jest podczas kolokwiów, zaś przygotowaniu do kolokwiów, powtórzeniu głównych tematów i wyjaśnieniu wątpliwości poświęcone są ćwiczenia prowadzone przez asystentów SPN, w większości absolwentów SPN i naszego programu LL.M.

Do udziału w zajęciach prowadzonych w semestrze letnim SPN UJ zostaną dopuszczeni słuchacze zgodnie z limitem 30 osób według rankingu ocen. Ponadto zdany egzamin z „Prawniczego języka niemieckiego” upoważnia do kontynuacji nauki w ramach SPN UJ w semestrze letnim wyłącznie w tym samym roku akademickim.

Wymagania i warunki zaliczenia

Harmonogram