Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opis

Kurs "Wstęp do prawa niemieckiego" (18 Pkt ECTS) jest drugim semestrem Szkoły Prawa Niemieckiego. Rozpoczyna się w styczniu i trwa cały semestr letni. Celem kursu jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu niemieckiego prawa cywilnego, publicznego i karnego. Na kurs składa się cykl 12 wykładów prowadzonych przez profesorów i wykładowców niemieckich uniwersytetów partnerskich. Wiedza przekazywana na wykładach sprawdzana jest podczas kolokwiów, zaś przygotowaniu do kolokwiów, powtórzeniu głównych tematów i wyjaśnieniu wątpliwości poświęcone są ćwiczenia prowadzone przez asystentów SPN, w większości absolwentów SPN i naszego programu LL.M.

Do udziału w zajęciach prowadzonych w semestrze letnim SPN UJ zostaną dopuszczeni słuchacze zgodnie z limitem 30 osób według rankingu ocen. Ponadto zdany egzamin z „Prawniczego języka niemieckiego” upoważnia do kontynuacji nauki w ramach SPN UJ w semestrze letnim wyłącznie w tym samym roku akademickim.

Wymagania i warunki zaliczenia

Harmonogram 2021/2022

1.    21-22.01.2022 Europarecht 

2.    25-26.02.2022 Staatsorganisationsrecht 

3.    4-5.03.2022 Grundrechte 

4.    11-12.03.2022 Vertragliche Schuldverhältnisse, insb. Kaufrecht 

5.    18-19.03.2022 Die Falllösungsmethode im Zivilrecht 

6.    1-2.04.2022 Einführung in das deutsche Zivilrecht 

7.    8-9.04.2022 Wirtschaftsrecht 

8.    22-23.04.2022 Kreditsicherungsrecht 

9.    6-7.05.2022 Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht 

10. 13-14.05.2022 Familien und Erbrecht  

11. 20-21.05.2022 Verwaltungsrecht 

12. 27-28.05. 2022 Strafrecht 


 

17-18.06.2022 Mündliche Prüfung und Abschlussveranstaltung