Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OKSPO online

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoła Prawa Słowackiego

Michał Krudysz

Michał Krudysz

Koordynator Szkoły Prawa Słowackiego

Związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2016 roku był jednym z inicjatorów powstania Szkoły Prawa Słowackiego na WPiA UJ i od początku istnienia pełni funkcję jej koordynatora. Absolwent Szkoły Prawa Ukraińskiego WPiA UJ organizowanej we współpracy z Akademią Kijowsko-Mohylańską i Uniwersytetem Iwana Franki we Lwowie oraz Szkół Prawa organizowanych przez Instytut Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk. Dwukrotny stypendysta programu Erasmus+ Praktyki oraz uczestnik kilkunastu konferencji naukowych. W 2014 roku przebywał na pobycie stypendialnym na University of Oxford. Zakres jego zainteresowań naukowych obejmuje komparatystykę prawniczą, prawa państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz partykularne prawa Kościołów Wschodnich.

E-mail: michal.krudysz@uj.edu.pl