Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje ogólne

Na Wydziale Prawa i Administracji UJ od roku akademickiego 2010/11 działa Szkoła Prawa Ukraińskiego, która obejmuje następujące przedmioty:


1. Prawniczy język ukraiński (semestr zimowy),

  • 2 ECTS, 40 godz. – autorski kurs – 10 іntensywnych spotkań,
  • zaliczenie uprawnia do udziału w zajęciach ze „Wstępu do prawa ukraińskiego”

2. Wstęp do prawa ukraińskiego (semestr letni).

  • 11 pkt ECTS
  • Wstęp do 6 gałęzi ukraińskiego prawa,
  • 60 godz. wykładów z profesorami z uczelni partnerskich, 
  • zajęcia odbywają się w piątki i soboty,
  • bardzo dobre przygotowanie do stypendium w Kijowie

Dodatkowe możliwości:

  • wizyta studyjna na Ukrainę,
  • międyznarodowe konferencje.
  • zaliczenie Szkoły jako części LL.M.


Wykładowcy ukraińskiego prawa to pracownicy naukowi naszych partnerskich uczelni w Kijowie (NaUKMA) oraz we Lwowie (LNU).

http://www.ukma.kiev.ua/ua/faculties/fac_pra/index.php

http://law.lnu.edu.ua/